Home Ads

12 listopada

Zaakceptuj... to co masz

Nie zawsze jest tak jakbyśmy chcieli. Niekiedy życie pokazuje nam, że przeznaczone jest nam coś innego. Niektórzy potrafią to dostrzec i zaa...
Obsługiwane przez usługę Blogger.